Tegemoetkomingen uw gemeente op "Beste Burgemeester"

In opdracht van het VFG bouwde Prosite verder aan een webapplicatie van CreOFF, voor het online beheren van tegemoetkomingen voor personen met een handicap.
Lokale besturen kunnen via www.tegemoetkomingen.be al de voordelen en tegemoetkomingen per gemeente invoeren en bijhouden.

Tegemoetkomingen personen met een handicap - VFG

De inhoud van deze applicatie kan vervolgens geraadpleegd worden via de publiek website "Beste Burgemeester" van het VFG.

Beste Burgemeester VFG

VFG vzw is een erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden met meer dan 17.000 leden !

VFG vzw is een door de overheid erkende en gesubsidieerde socio-culturele vereniging en vrijwilligersorganisatie gelinkt aan de Socialistische Mutualiteiten.

Prosite maakte voor deze webapplicatie gebruik van Active Server Pages (ASP), Access-database en een Windows Webserver.