Welke tegemoetkoming biedt uw gemeente voor personen met een handicap?

Op vraag van VFG werden er bijkomende wijzigingen aanbracht aan hun web-applicatie.

Zo worden vanaf nu alle aangebrachte wijzigingen opgeslagen in een log-bestand en kregen de verantwoordelijken van alle gemeentebesturen een gepersonaliseerde email toegestuurd (via Kenavo) met hun persoonlijke login, paswoord en inlog-procedure.

Lokale gemeentebesturen kunnen dan volledig autonoom via www.tegemoetkomingen.be de voordelen en tegemoetkomingen voor personen met een handicap in hun gemeente invoeren en beheren.

Tegemoetkomingen personen met een handicap - VFG

Al deze tegemoetkomingen kunnen dan vervolgens geraadpleegd worden via een zoekformulier op de publiek website "Beste Burgemeester".

Beste Burgemeester VFG

VFG vzw is een erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden met meer dan 17.000 leden! Deze vereniging zonder winstoogmerk is een door de overheid erkende en gesubsidieerde socio-culturele vereniging en vrijwilligersorganisatie gelinkt aan de Socialistische Mutualiteiten.

Prosite maakte voor deze webapplicatie gebruik van Active Server Pages (ASP), Access-database en een Windows Webserver. En voor het versturen van de mail-campagne werd gekozen voor onze eigen e-mailing tool Kenavo!